Privacy Statement

Het Zoete Geschenck vindt jouw privacy erg belangrijk. We vragen niet meer gegevens van je dan nodig en gaan zorgvuldig met deze gegevens om. In deze privacyverklaring lees je daar meer over.

Contactgegevens

Het Zoete Geschenck
Hoofdweg 84A
7676 AH Westerhaar
06-11 077 044

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een bestelling bij Het Zoete Geschenck plaatst slaan we de gegevens op die je zelf aan ons verstrekt:

  • Voor -en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Naam bank (in geval van iDealbetaling)
  • Voor -en achternaam en adresgegevens van de ontvanger van de bestelling, indien die gegevens afwijken.

Dit doen we zodat we:

  • Je bestelling kunnen leveren
  • je op de hoogte kunnen houden van de status van je bestelling
  • je betaling kunnen afhandelen
  • je kunnen bellen of mailen indien dit nodig is in verband met je bestelling

Wanneer  je (een deel) van je bestelling retour stuurt en daarvoor geld wilt terug ontvangen, slaan we het bankrekeningnummer op wat je eerst zelf aan ons doorgeeft. Dit doen we zodat we het geld kunnen terugstorten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetzoetegeschenck.nl dan verwijderen wij deze gegevens.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig. Daarna worden je gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens enkel met onze bezorgdienst MyParcel/ PostNL zodat de bestelling bij jou kan worden bezorgd.

Als je er voor kiest je bestelling met iDeal te betalen, sturen wij enkel het bedrag en de naam van je bank naar onze paymentprovider. De rest van de gegevens worden ingevoerd en verwerkt binnen de beveiligde omgeving van je eigen bank.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Het Zoete Geschenck gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Zoete Geschenck en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetzoetegeschenck.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzake door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maar in de kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het Zoete Geschenck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hetzoetegeschenck.nl

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens niet met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WinkelKeur derden inschakelt.